pühapäev, 1. märts 2015

SEKSIST, KUNSTIST JA KOOSTÖÖST
Mida me siin teeme?
Mis on meie eesmärk?
Miks see planeet on selline nagu ta on?
Miks kunstnikke loetakse arenenud isiksusteks?
Mis on seks ja seksuaalsus tegelikult?
Miks inimesed ei suuda oma mõtteid ellu viia?
Mis asi üldse on loomingulisus?
Mis on meeskond?

Tasuta lõunaid ei ole olemas, ütleb kollane seadus. Mis on selle eesmärk või mis on selle taga? Kas tõesti ainult see, et me õpiksime, et iga meie tegu kannab endas tagajärge – tasu. Kas siis kommikarpi või vitsakimpu. Või on siin veel midagi?

Kollasel seadusel on ka sügavam tagapõhi – õppigem tegema koostööd! Sest igasugune tehing eeldab, et mina annan/teen sulle, sina annad/teed mulle. Praegu on levinud arusaam, et kirja pandud tehing on parim tehing. See arusaam aga seisab eeldusel, et teine pool petab. Kas see on koostöö? Kindlasti mitte.

Kollane seadus sisaldab ka klauslit, et teise tehtu/antu eest ei saa tasuda sellega, mis kahjustab saajat. Koostöö elimineerib vastandumise võimaluse, sest tehingu mõlemad osapooled peavad vaatama ühes suunas, mitte teineteise otsa. Igasugune vastandumine eeldab, et vaadatakse teist, ollakse tema vastas. Ja eeldatakse, et teine pool püüab lüpsta või teha kahju muud moodi. Seega, et anda õige tasu teisele tema panuse eest peame me teda mõistma, vaatama samas suunas. Selline tasu, mis teist ei kahjusta.

Üsna tihti me maksame energiates. St, me anname teisele energiat, mis endal olemas, aga teisel mitte või on tal seda vähe. Lihtsaim näide on paarisuhe, kus mees annab naisele meesenergiat ja naine mehele naisenergiat. Kui ei anna, siis minnakse mujalt otsima. Või ei minda. Ja ollakse tuhmid ja särata ja vindutakse vaikselt. 

Sedasama energiat saab ükskõik milliselt vastassugupoole esindajalt, ainult et mõnel juhul on vastav energiavahetus loomulik, mõnel juhul mitte. Vale on näiteks variant, kus ema tahab meesenergiat oma pojalt ja pojake on siis kuidagi lame, sest emalt ta naisenergiat vastu ei saa.

Ka on iga energiakandja energiamuster erinev, st korduvaid ei ole. Siit tuleneb, miks mõni inimene sobib partneriks paremini, mõni halvemini – energiad peavad omavahel haakuma, teineteist toetama. Mittesobivate energiate puhul käib üks kraaklemine pidevalt.

Hea paarisuhte avalik saladus on hea seks. Mees lõpetab, naine lõpetab… aga kuidagi eriti hea on, kui lõpetatakse koos. Miks? Sest lõpetamisega kaasneb väga suure ja tugeva energiapahvaka eraldumine, mida on võimalik muundada tööks või loominguks. Kui need pahvakud eralduvad pea üheaegselt, siis avavad nad ühe tavaoludes kinni oleva ukse kanalisse, mille kaudu toimub loodu materialiseerimine.

Siit ka probleem oma mõtete teostamisel – kui puudub üheaegne seksuaalakti lõpetamine, siis puudub ka energia, mille abil viia oma nägemus füüsilisse reaalsusesse. Paljud ju suudavad maalida vaimusilmas mida iganes, aga seda ettekujutust realiseerida on pea võimatu. 

Miks kunstnikud otsivad inspiratsiooni? Mida nad siis tegelikult otsivad? Mis asi on muusa? Küsimus on jällegi selles samas energias. Kõigepealt selles, mis aitab midagi välja mõtelda – ja siin kõlbab igasugune seksuaalenergia – ja siis seda energiat, mis aitab selle nägemuse ka ellu viia.

Sama kehtib suvalise loomingu koha pealt – inimlaps, auto, maal, maja, organisatsioon – vahet pole, mida me luua soovime. Alati on kõigepealt vaja ideed, mida võib hankida ükskõik millisest emotsioonist või vajadusest. Selle läbimõtlemiseks ja vaimus loomiseks on vaja seksuaalenergiat.

Läbitöötatu viimine konkreetse tulemini vajab aga koostööd, et saada kätte just see vajalik energia. Siis mida? Seks kui suvalise loomingu alus? Ei, kui loomise õppimise alus. Ei ole võimalik luua midagi täiuslikku üksinda, vaid selleks on vaja koostööd. Koostöö õppimise algkooliks on aga selline meeldiv tegevus, mis isegi laisa inimese võib panna seda õppima. Loomulikult kui ta tahab. Sest head seksi tahavad kõik. Kui nad suudavad selle asja põhitõe – koostöö – omandada, siis võib juhtuda, et õpivad seda oskust rakendama ka muudes elu valdkondades.

Sellega jõuame välja meie siinoleku idee juurde. Meie planeet Maa (Terra) on oma baasvõnkumiselt kollane. See on sagedus, milles meil on planeedipoolne tugi ja samas ka planeedipoolne nõudmine meile, kes me siin ringi kõnnime. Me peame õppima tegema koostööd ja looma. Peame õppima nägema loomingupartneri vajadusi ja nendega arvestama. Peame õppima andma temale tema osa ja ennekõike peame õppima nägema, millised on tema vajadused. Peame aru saama, et kui me midagi soovime, siis me ei saa seda tasuta, vaid peame oma soovi või vajaduse täitmise eest andma vastutasu, maksma midagi. Peame õppima tegema tegelikku koostööd. 

Paljud asjad nõuavad kahe inimese koostöö asemel koostööd rohkemate inimeste vahel. Seda nimetatakse meeskonnatööks. Planeedi enda vajadustega arvestamine millegi tegemisel on koostöö planeediga. Aga need mõlemad on juba samm edasi kahe inimese vahelisest koostööst. Ei ole olemas tõelist meeskonnatööd, kus üks või mõned annavad ja teised saavad. See, kes läheb mõnda meeskonda vaid saama, ei kuulu tegelikult selle meeskonna liikmete hulka. Ta on tarbija ja sellisena on tema tasumäär hoopis teistsugune, suurem. Sest tema ei panusta.

Kindlasti peame õppima, et ei ole viisakas midagi toppida tasuta, „teha head“ „head tegemise“ pärast, muutes saaja sellega meie võlglaseks. Vahet pole, kas me nimetame seda sundvõlga heaks südameks või kõikide armastamiseks, sundvõlg on see saaja jaoks ikkagi. Võlg tekitab ebamugavust. Ebamugavus tekitab ebameeldivust ja sealt on ainult üks samm lahkhelideni, mis üsna kergelt võivad kasvada sõjaks.

Koostöö on valem, mis tegelikult tagab väga mitmesuguste vajaduste rahuldamise, aitab ära hoida puuduste teket, arusaamatusi ja nälga. Võib-olla ainuke võti parema ja rahuldavama elu juurde. Võib-olla, et ainuke tee teistsuguse ühiskonna juurde.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar