reede, 20. november 2015

ELU REEGLIDKas reeglid on üldse vajalikud?

Igal maailmal on oma reeglid, oma nägu ja oma tegu. Mõned reeglid on kirja pandud ja mõned mitte. Riigi kui omaette maailma reeglid pannakse kirja seadusandliku kogu poolt ja neid nimetatakse seadusteks. Religioonidel on igaühel oma reeglid, mis pannakse kirja vastava religiooni pühakirja. Keelemaailmas on igal keelel oma reeglid ehk korraliku keele kasutamise juhised, millede kogu kannab nime grammatika. Mõni muu maailm ei kehtesta reegleid, vaid ainult uurib, püüab neid kirjeldada ja neist aru saada – sinna alla kuuluvad näiteks füüsika, keemia ja bioloogia.

Mõned reeglid on jäigad – näiteks usumaailmareeglid, mõned teised aga väga muutlikud – näiteks moemaailma reeglid. Kõigile tuntud, nätsuna igas suunas venivad ja palju räägitud on ühiskonna reeglid – moraal.

On iseenesestmõistetav, et absoluutselt igal üksusel on mingid oma reeglid, isegi siis, kui me seda ei adu – muidu see üksus lihtsalt laguneks laiali. See tähendab, et reeglid on need asjad, mis annavad mingi üksuse jaoks piirid ja kirjeldavad, kuidas selle üksuse sees elu toimub. On arusaadav, et iga suurema üksuse reeglid kehtivad alati ka selle üksuse alajaotuste peal. Näiteks riigi reeglid kehtivad kõigis maakondades. Aga iga maakond võib veel riigi poolt lubatud piires juurde teha omi reegleid, mis kehtivad ainult seal maakonnas, kui viimane seda vajalikuks peab. Näiteks teadusmaailma reeglid kehtivad kõikidele teadusharudele. Füüsikareeglid kehtivad nii Maal kui ka Kuul ja meile tuntud kosmoses.

Aga millest pea üldse ei räägita, on meie planeedi baasseadused, millel põhineb kogu elu. Elu aluseks on energiaga varustatus. Kuna Elu on nii keeruline nähtus, siis on tema korralikuks toimimiseks vaja ka palju erinevaid energiad. Tuhandetes energialiike, mida me suudame heal juhul vaid aduda, aga mitte veel mõõta ja tihtipeale ka mitte eristada üksteisest. Igale sellisele energialiigile on sisse kirjutatud tingimus, mida me peame täitma, et seda energialiiki loodusest saada oma paremaks toimimiseks. Elu Reeglid on nende tingimuste kirjeldused ja sellistena rohkem või vähem tundmatu maa.  Kõige baasilisemaid peaks olema umbes kolmesaja kanti – täpset arvu ei tea veel.

Ühiskond, üksus Maa peal, peaks olema Elu Reeglitele toetuv. Tegelikkuses on hoopis vastupidi – Ühiskond üritab elanikke isoleerida planeedist ja selle reeglitest, kehtestades enda omad ja riputades neile külge sildi „moraal“. Paraku ei suuda ühiskonna reeglid hoida ei alles ega ka tervena siia kehastujate füüsilisi kehasid, mille sees toimub areng. Seepärast suurendab ühiskond igal võimalikul viisil kõikvõimalike piirangute hulka, et nende kaudu suurendada füüsiliste kehade säilivust igapäevaste toimingute maksimaalse ohutustamise kaudu, kuna loomulikud reeglid on blokeeritud rohkemal või vähemal määral, tänu millele loomulik energia liikumine on piiratud. Kehad on energianäljas ja lagunevad.

Otsesõnu, ühiskond õpetab oma reegleid, varjates fakti, et nende reeglite järgimine ei aita inimesel säilitada ei vaimset ega füüsilist tervist ega paku ka rahulolu. Samuti jätab ühiskond nimetamata, et kui inimene teab ja järgib planeedi reegleid, siis pole talle enam ühiskonna reegleid vaja, sest teistsuguse regulatsiooni abil saavutatakse tunduvalt edukam ja alahoidlikum tulem.

Ainus mida see piiramiste kogum teeb, on laveerimisvõimaluste kätte näitamine tarkadele ja alatutele või tugevatele ja rumalatele ning võimaluste kaotamine naiivsematele või nõrgematele. Mille tagajärjeks on hulk mitte hakkama saavaid ja haigeid inimesi, kes ei oska ei abi otsida ega ennast aidata, sest nad lihtsalt ei tule selle pealegi, et paljud asjad peaks teistmoodi käima.

Planeedi reegleid ühiskond paraku ei õpeta. Mõnedes terve mõistusega mõtlemisvõimeliste vanavanematega peredes on osaliselt säilinud teadmine mõnedest Terra reeglitest, aga põhjendusi ei mäletata enamasti sealgi. Ja nende reeglite järgimine on muutunud rituaalseks, mitte põhjuslikuks.
Elu Reeglid jagunevad mitmete valdkondade vahel. Iga reegel, mida ei järgita, toob kaasa oma õppetunnid ja probleemid. Ma teen lühiülevaate kõige põhilisemate hulgas.

TERRA BAASREEGEL. 20.nov.2015
SUGUDEPÕHISED REEGLID. 20.nov.2015