pühapäev, 17. aprill 2016

KOHAST, TERRITOORIUMIST, VASTUTUSEST, PATRIARHAADIST JA MATRIARHAADIST EHK KES KÄSUTAB JA KES MÄÄRAB
Kus on mu koht siin elus?
Miks mõni ei vastuta oma tegude eest?
Kes teeb seadusi?
Mis nägu on patriarhaat tegelikult?
Kas feminism on moodne matriarhaat?
Mis nägu on matriarhaat tegelikult?

Igaüks teab: Matriarhaat on see, kui naiste käes on võim! Mismoodi see käib? No naine keelab ja käseb ning mees on vait ja täidab. Naine võitleb oma õiguste eest ja kristliku taustaga maades Ühiskond halvemal juhul koogutab kaasa, paremal juhul dikteerib, kuidas naine peab võitlema. Mujal on see naiste võitlus rohkem kurioosumi moodi. Tänapäeval on naised jõudnud juba poliitikasse ja ärisse kõrgete kohtade peale,  juhivad riike ja valitsusi. Ja mees on kodus ja hoiab lapsi. Ja kuskil on soovolinik, kes jälgib kurja pilguga, et võimalikult paju naisi teeks tööd avalikel ametikohtadel.

Kas see ongi Matriarhaadi tagasitulek? See on puhas bullshit, millel pole midagi pistmist naiste õiguste ega ka mitte Matriarhaadiga. See on Patriarhaadi mugandumine, teise sõnaga Feminism. See tähenda elukorraldus, kus naistest tehakse mehed ja seda nimetatakse kõlavalt soorolliga kaasnevast  taagast vabastamiseks.

Kui me räägime Matriarhaadist ja Patriarhaadist, siis see, mida meile õpetatakse erineb sellest, kuidas asjad nähtamatul tasandil toimetavad, nagu öö ja päev.  Matriarhaadi ilminguid on tegelikult mitmeid, aga neile kõigile on vint peale keeratud ja tehtud hoidvast funktsioonist jõuga pealesurutud funktsioon. Mis automaatselt muudab mõlemale sugupoolele kasuliku asja vähemalt ühele sugupoolele (aga vahel ka mõlemale sugupoolele) kahjulikuks asjaks. Kuigi sellest ei saada aru.

Matriarhaat on olemuselt planeedibaasiline kord, kus asjad toimuvad kooskõlas inimeste loomuliku energeetikaga. Naise kõige alumisem, baasiline energeetiline sooaspekt, Naiselikkuse alus ja põhijõud, on Staatika - hoidmine ja säilitamine. Absoluudina (st ilma meheliku tasakaalustava jõuta) tardumine, külmumine. See tähendab, et kui maailmas oleks ainult naised, siis maailm jääks seisma, tarduks, külmuks kinni, kuigi säiliks sellisena igavesti. Mehe kõige alumisem, baasiline sooaspekt, Mehelikkuse alus ja põhijõud, on Dünaamika, liikumine. Absoluudina (st ilma naiseliku tasakaalustava jõuta) plahvatus, põlemine. See tähendab, et kui maailmas oleks ainult mehed, siis toimuks üks suur plahvatus ja maailm sellisel kujul lakkaks olemast, sest kõik häviks plahvatuses, mis lammutab kõik algosakesteks.

Kui need kaks asja kokku panna, siis tekivad Aeg ja Ruum, kus Ruum on naiselik omand meheliku valitsemisega ning Aeg on mehelik omand naiseliku valitsemisega. See tähendab, meestel on lihtsam mängida Ruumi ja Territooriumiga, aga naistel Ajaga. Samas, Aeg on meeste oma ja Ruum naiste oma. (Aja kohta tuleb millalgi omaette tekst.)

Kui korraga panustatakse natuke Dünaamikat ja palju Staatikat (st palju naist ja vähe meest), siis saadakse suur, aeglane ruum (nagu sahver, kus asjad seisavad kaua). Kui pannakse palju Dünaamikat ja vähe Staatikat (st palju meest ja vähe naist), saadakse väike ja kiirete protsessidega ruum (nagu börs, kus kõik imekiiresti sebivad ja asjad vahetavad pidevalt omanikku). See tähendab, et Protsessidele vajaliku Aja ja Ruumi jaoks peavad panustama mõlemad. Nad peavad seda tegema targalt, arvestades, kas mingi asi vajab rohkem muutumist või  säilimist. Kui üks kahest poolest ei panusta midagi, ei saa protsessid üldse toimuda, kuna nende toimumiseks ei ole vajalikku aega ega ruumi.

Ruum on see asi, mis sisaldab Territooriumit. Territoorium on see osa Ruumist, mis sisaldab Kohti – väljaspool Territooriume Kohti ei ole. (Kuigi Ruumis on veel  ka muid asju peale Territooriumi.) Kõik Kohad on alati mingil Territooriumil, isegi kui see nii ei tundu. Igaüks, kellel on Territoorium, omab ka seda tõelist defitsiiti, Kohti, mida jagada teistele.

Tark naine oskab Ruumi jagada osadeks ja vajadusel Kohti juurde tekitada. Näiteks asjalik naine annab oma mehele koha enda Territooriumil ja lapse sünni korral eraldab osa Territooriumist oma lapsele. Mitte ei tõsta meest välja ja pane last asemele. Samamoodi saab Koha anda ükskõik kellele, kelle puhul seda vajalikuks peetakse. Koht antakse nii, et peetakse vastavat inimest enda omaks. Territoorium on naistel (tõsi, ammugi enam mitte kõigil, kuigi peaks), Planeedil  ja Ühiskonnal.  See lubab teatavas kontekstis vaadelda ka Planeeti ja Ühiskonda kui naisi. Kui mingil Territooriumil on asjad korrast ära, siis on küsimuse all naise teadlikkus oma kohustustest selle Ruumi suhtes.

Ühiskonna Territoorium on kokku kraabitud nende naiste käest, kes enda omast on loobunud.  See tähendab, et loomulikul viisil Ühiskonnal enda Territooriumit ei ole. Samas, kui naine läheb Ühiskonda sooviga teha karjääri, siis tuleb tal oma isiklikust Territooriumist loobuda – see on peaaegu ühene eeldus saada Koht Ühiskonna Territooriumil ja teha seal „ilma“. Kui naine läheb Ühiskonda ja ei saa seal eriti hästi hakkama, siis ei ole ta olnud nõus oma isiklikust Territooriumist loobuma. Sellisel juhul on tal valida: kui ta tahab Ühiskonnas olulist rolli mängida, peab ta enda Territooriumist loobuma või kui ta ei ole nõus enda Territooriumist loobuma, siis haldama seda kõigi avaruumi reeglite alusel. Kord loobutud Territooriumi on pea võimatu tagasi saada Ühiskonna käest. Teise naise või Planeedi käest oma  kaotsi lastud Territooriumi tagasi saada on tunduvalt lihtsam.

Samas Ühiskonna mõjujõud sõltub kokkuahnitsetud Territooriumite kogusuurusest. Seetõttu toimub ka pidev lobitöö ja ajupesu teemal, et „naised tahavad minna ühiskonda ja teha karjääri“ ning et „naised ja mehed on võrdsed“. See viimane on eriti salakaval teema, sest kuna meestel looduse järgi Territooriumi ei ole, siis peavad naised võrdsuse huvides enda omast ka loobuma. Ka saab Ühiskond kergemini kätte need Territooriumid, kus puudub Valitseja ja/või pole eraldatud Kohti.

Üsna tavaline on kuulda, kuidas inimesed oma Kohta otsivad.  Vahet pole, kas töös või eraelus või hobides või milleski muus. Kuidas nad otsivad elu mõtet ja tormavad siia-sinna, edasi-tagasi, kahemeetrine lagaväli mõlemal küljel. Sest vaja on mujale, kus äkki on minu Koht ja sinna on kiire ja ah, küll teised teevad asjad korda. Teevad need kelle Koht siia laga alla jäänud on. Aga kui sinu Koht on kaotsis ja leidmata ja minu Koht on kaotsis ja leidmata ja tema Koht on kaotsis ja leidmata, siis…  Oot, aga kellel üldse siis Kohad on? Ja kus need on?

Koht on ainus asi, mis annab kindla Rolli. Erinevad Kohad toovad endaga kaasa erineva Rolli – minister, isa, õde, pärija, abiline, manager, prints, kojaülem, plekksepp, toateenija, amm, jne.. Roll sisaldab alati mingeid nõudmisi, annab mingeid võimalusi ja järelikult kaasneb sellega ka mingi vastutus. Kuigi on võimalik, et Territooriumi omanik määrab, et vot, see Koht ei pea mitte millegi eest vastutama või et Koht ise küll peab vastutama, aga mõne tema Rolli täitja ei pea vastutama. Territooriumi omaniku õigus. Planeedi ja naiste Territooriumidel paiknevatel Kohtadel on üldiselt kõigil ka mingi vastutuse määr, mis kaasneb seal  olevate Rollide läbi saadavate Võimalustega.

Ilma Rollita Kohti ei ole olemas, aga mõne Koha Roll võib olla ka „kõrgelthinnatud mitte millegi tegija ilma igasuguste kohustusteta“ . Ühiskond ahvatlebki sellega, et seal Koha saanu saab küll Rolli, mis annab talle Võimalused, kuid üldiselt on tal kohustused Ühiskonna, mitte selle liikmete suhtes. Ka ei ole tal vaja reaalselt vastutada. Seega õpetab Ühiskond vastutustundetut käitumist. See on väga hästi jälgitav, kui vaadata, kuidas olulistele positsioonidele jõudnud inimesed kaotavad igasuguse vastutustunde. See käib lihtviisil kaasas Ühiskonna-Kohaga. See on ka põhjuseks, et võideldakse vahendeid valimata, kui küsimuse all on Ühiskonna poolt eraldatud Koht – poliitikud, meediaeliit, kõikvõimalikud staarid, tippärimehed, jne.

Seda, kes Kohaõiguse saab, määrab Ühiskond ära personaalselt, tehes selle inimese energeetikas pisukese muudatuse ja lisades sinna ühe elemendi, mis hakkab inimese energeetikat tasakesi muutma kogu ulatuses, võttes juhtimise üle. Nüüd võib inimene hakata võitlema oma koha eest ühiskonnas, omades õigust raisata, olla vastutustundetu ja sõita teiste seljas igasuguse mõõdutundeta tingimusel, et ta laulab Ühiskonna poolt ette kirjutatud viisil. Samasuguse elemendi omajad tunnevad vaistlikult üksteist ära ja kui valiku all on elemendiga ja elemendita kohataotleja, siis saab koha alati elemendiga taotleja. See element eraldatakse sunniviisiliselt ka neile, keda ühiskond peab end tõeliselt ohustavateks (ja keda elimineerida ei ole õnnestunud) – nende puhul on eesmärgiks ajupesu, kuigi sellega kaasnevad samasugused võimalused, kui ametlikult Kohaõiguse saanutel.

Territoorium on üldse ainus Koht, kus saab midagi Teha. Kui Territooriumi ei ole, siis midagi Teha ei saa, pole Kohta, mis annaks Rolli. Kehtib kõige kohta. Territoorium on naisaspekt, selle säilimise ja heaseisu eest saab hoolt kanda ainult naine, kuna säilitamine ja hoidmine on naiselikud tegevused. Naine on ka see, kes kehtestab Territooriumil Reeglid ja loob õhkkonna. Ta on sisu hoidja, eesti keeles on ilus väljend „kodu hoidja“.

See tähendab, et igasugune seadusloome on naiselik tegevus ja Seaduste elluviimine mehelik tegevus. See seadusloome eripära tuleneb sellest, et iga Seadus kehtib alati mingil Territooriumil ja mitte sellest väljaspool. Näha kõiki selle Territooriumi asukaid ja nendega arvestada suudab ainult Territooriumi omanik – naine. Mees seda ei suuda. Olenevalt oma hetkesuunitlusest suudab mees näha ainult vastava teemaga haakuvat huvigruppi.

Kuid Seaduse põhiline tunnus on, et see kehtib kõigile ühtemoodi, ka selle loojale. St, mingile huvigrupile ei ole võimalik kehtestada toimivat Seadust, millest mööda ei proovita hiilida. Seda saab teha ainult mingile territooriumile tervikuna. Tänapäeva demokraatlik seadusandlus on loodud just sellepärast, et kuidagigi minna mööda sellest looduse eripärast. On ju Planeedi põhiselt kehtiv reegel, et „erand tühistab reegli“ – see on naiselik lähenemine, ja Ühiskonnas kehtiv reegel „erand kinnitab reeglit“, st mehelik lähenemine.

(Kui Eesti riigi Territooriumit hoidev naine lubab siin pagulastel elada, siis need siin ka saavad elada, kui ei luba, siis ei saa. Kusjuures see ei pea olema avalikult deklareeritav seisukoht, piisab sisemisest orientatsioonist.  Aga milline naine hoiab praegu Eesti riigi Territooriumit? Vahet pole, milline mees neid pagulasi siia liigutab, kui puudub selle naise poolt antud siin elamise luba, siis need pagulased lasevad siit õige ruttu jalga, olenemata riigi seadustest ja olukorrast. Ja neid pagulasi võib siia isegi naine liigutada, kui Territooriumit hoidev naine nende olemasolu siin ei sätesta, siis teistel pole midagi selle koha pealt öelda.)

Territoorium ei ole ainult kodu – see võib olla firma, tegevusala, kogudus, partei, mingi inimkooslus, riik, sõpruskond, oskus, maailmaorganisatsioon, ordu, gild, vennaskond, tsunft, sekt,  mis iganes muu asi, mida on võimalik kuidagi piiritleda. Seda tüüpi asjad on alati kas Ühiskonna Territooriumil või mõne naise Territooriumil. Planeedi Territooriumil selliseid asju olla ei saa – seal on vaid Planeedi hüvanguks vaja olevad tööKohad.

Territooriumiõigused päranduvad loomulikul viisil emalt tütrele. Territooriumiõigust on võimalik üle anda ka mõnele teisele naisele, mitte ainult tütrele, kui selleks peaks tekkima vajadus. Omaenda Territooriumi saab tütarlaps kätte, kui valikuiga läbi.

Poisslaps peab ema Territooriumilt lahkumiseks leidma mingi teise Territooriumi, kuhu ümber asuda ja kus talle Koht eraldatakse. Kuna temal oma Territooriumit ei ole, siis on tal valik, kas minna mõnele ühiskonna Territooriumile või mõne teise naise Territooriumile ja taotleda seal mingit Kohta. Kui ta seda ei tee, siis on mõnekümne aasta pärast näha pilti ema sabas sörkivast saamatust lorust. Tihtipeale on nii, et poiss küll tahab lahkuda, aga tal pole, kuhu minna. Näiteks Ühiskonda minna ei taha, aga mõni naine ei võta või ka vastupidi. Või ei suudeta hüljata ema Territooriumil paiknevat kindlat Kohta.

Ilmselgelt on mõnel üsna soe Koht istumise all ja aina paremaks läheb. Ja mõnedel teistel on teistsugused Kohad ja enamusel pole üldse mingeid Kohti.  Õigel Kohal olemine toob endaga kaasa alati rahulolu tekke suuremal või vähemal määral. Samas ei sõltu see viimane Koha enese asukohast ja vastutusala suurusest. Ja nagu ikka, eeldab iseendale tõe rääkimist omaenese vajaduste koha pealt.

Kohatu ja Rollitu (või valel Kohal ja/või vales Rollis) olemise ilmingud sisaldavad alati kompensatsiooni mehhanisme – ühiskond nimetab neid enesetapjalikeks sõltuvusteks. Seega, kui tegemist on alkohooliku, narkosõltlase, adrenaliinisõltlase, kasiinosõltlase, suhtesõltlase või mõne muu sellise tegelasega olenemata soost, siis on sellel inimesel puudu kas Koht või Roll või olemasolevad on valed selle isiku jaoks.

Territooriumiõigused ei pärandu mitte kunagi mehele, sest mehel pole seda asja, seda energeetilist organit, millega Territooriumit hoida. Kui Territoorium antakse üle mehele, siis saab selle Territooriumi hoopis mingisugune selle mehega kuidagi seotud naine – ema, õde, tütar, sõbratar, õpetaja, armuke või mõni muu sobiv isik. Isegi sekretär võib saada, kui ta piisavalt osav on.

Igal Territooriumil on olemas (või peaks olema) Territooriumi Valitseja, kes on kindlasti mees. See tagab juba baasiliselt selle, et Aeg ja Ruum on kasvõi mingil määral olemas selle tandemi jaoks ja järelikult ka on võimalus seda vajaduse korral reguleerida ühe või mõlema poole intensiivsuse lisamise või vähendamisega.

See on nagu muinasjutus, kus naine on Kuningatütar ja ootab oma Printsi (või ka Seiklejat), kes võtaks ta naiseks ja hakkaks valitsema tema Kuningriiki selles samas Kuningriigis kehtivate Seaduste järgi. Valitseks ilma eranditeta – st ka teda. Mehe roll on teostada võimu naise Territooriumil. Seista hea selle Territooriumi edenemise eest, samuti kaitsta seda Territooriumit pahatahtlike sekkumiste vastu ja tegeleda Territooriumiväliste kontaktidega. Või teha sedasama Ühiskonnas vastavalt sealt saadud Kohale.

Kui ta hakkama ei saa, siis tark Kuningatütar vahetab ta välja. Mitte tema ei vaheta välja Kuningatütart, jättes viimase Territooriumi omale – seda ta ei saa ei Ühiskonnas ega naise juures (kui väga rumalad naised välja arvata, kes hoolega Ühiskonna Rumalusi kuulanud on).

Aga kuidas käib patriarhaalses maailmas, st Ühiskonnas?
Territoorium on mehe oma ja pärandub meesliini pidi kirja pandud Seaduse alusel, mille on loonud mehed mingi huvigrupi kaitseks. Kuna mehel vastavat energeetilist organit pole, millega seda pärimist teha, on leiutatud paber, mille nimi on testament. Sellega antakse edasi pärimisõigus. (Leidub riike, kus mees saab pärida ainult siis, kui tal on naine. Rohkem on seda näha mõnede majoraatõiguste puhul.)   Ja naisest tehakse tihtipeale Valitseja, kuningas. See on tavaline, et mees teeb firma – Territooriumi, ja paneb oma naise sinna direktoriks – Valitsejaks. Kuigi mehel pole, millega hoida Territooriumi ja naisel ei ole seda, millega Valitsetakse.

Vastupidiselt Matriarhaalsele maailmale, kus naine on tagaplaanil ja hoiab tagalat kehtestades mehe jaoks eesliinil toimetamise reeglid, on Patriarhaalses maailmas naine pandud eesliinile. Kus see toimub? Ühiskonnas, äri- ja teadusmaailmas, viimasel ajal aina rohkem ka usumaailmas. Naise avaliku positsiooni kasv on puhtalt ühiskonnapõhine teema ja toimub suuresti läbi pideva ajupesu teemal: „mida naised tahavad“ kõikvõimalike avaliku kommunikatsiooni vahendite abil. Seega on Patriarhaalne korramudel sirgelt Ühiskonda toetav. Kuna isiksuste areng toimub Planeedi huvisfääris, siis on Patriarhaat sellisena indiviididele kahjulik, vahet pole, kas tegu on naiste või meestega.

Mõnus on jälgida, kuidas ühiskonnabaasilises maailmas esineb planeedibaasilise maailma ilminguid. Üheks niisuguseks on „nime“ tegemine, omamine ja pärandamine – tegevused, mis on just meestele olulised. (Kuna nimi kannab mustrit, siis on selle edasiandmine isalt pojale loomulik). On ju kuulus või tuntud nimi see, mis kutsub. Aga see soov pole kantud mitte teadlikust tahtest omada palju naisi (kuigi hea õpetuse korral toimib ka see), vaid alateadlikust soovist saada välja valitud võimalikult sobiliku Territooriumi omaniku poolt selle Territooriumi valitsemiseks. Maakeeli tahab mees, et naine võtaks ta omale. Sellega määrab naine mehe valitsema seda Territooriumi, mille omanikuks ta on.